Rechtbank Den Haag, 09-11-2016 / C/09/452181 / HA ZA 13-1128


ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:13329
Datum09-11-2016
InhoudsindicatieAuteursrecht op educatieve methoden? Keuzes die uitsluitend zijn gemaakt op grond van didactische overwegingen zijn geen vrije, creatieve keuzes die een eigen intellectuele schepping vormen.
Recht.nl artikelGeen auteursrechtinbreuk lesmateriaal tabletcomputer Snappet (25-07-2019)
Databankenrecht. GEU is een vereniging die de collectieve belangen behartigt van uitgeverijen van leermateriaal voor onderwijs. Snappet biedt een dienst aan basisscholen waarbij de leerlingen een tabletcomputer in bruikleen krijgen. Op de tablets is door Snappet ontwikkelde software geďnstalleerd waarmee de leerlingen oefenopgaven kunnen maken. De vraag is of de dienst van Snappet inbreuk maakt op de educatieve uitgaven van GEU. GEU vindt van wel en vordert inbreuk op haar auteurs- en databankenrecht. De rechtbank oordeelt van niet.
> Geen auteursrechtinbreuk lesmateriaal tabletcomputer Snappet (IE-forum.nl)
> Ook in beroep geen auteursrechtinbreuk lesmateriaal Snappet (IE-forum.nl)
> Keuzes gebaseerd op een didactische doelstelling zijn vergelijkbaar met keuzes die ingegeven zijn door een technische doelstelling (Boek9.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 09-11-2016 (Vereniging GEU/Stichting Snappet)
AMI 2017, 1, p. 51
Auteursrecht op leerlijnen en de uitwerking daarvan in educatieve uitgaven. GEU claimt auteursrecht op educatieve uitgaven voor rekenen, taal en spelling in het primair onderwijs, in het bijzonder op de rekenmethode ‘Rekenrijk’ en spellingmethode ‘Spelling in Beeld’. Snappet biedt basisschoolleerlingen tabletcomputers in bruikleen aan met daarop door Snappet ontwikkelde software, waarmee oefenopgaven kunnen worden gemaakt die aansluiten bij de methodes uit de genoemde uitgaven. GEU stelt dat Snappet auteursrechtinbreuk pleegt door delen van haar uitgaven te verveelvoudigen en openbaar te maken en, in het bijzonder, door het overnemen van subjectieve keuzes in de opbouw en volgorde van de aan haar educatieve uitgaven ten grondslag liggende leerlijnen.
Gerelateerd ECLI:EU:C:2009:465 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2011:798 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2012:115 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU7508 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:3060