Rechtbank Den Haag, 24-11-2016 / AWB - 16 _ 1285


ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:14440
Datum24-11-2016
InhoudsindicatieIn de huurwoning van eiser is een hennepkwekerij aangetroffen. Verweerder heeft daarom navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (IB/PVV) en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en vergrijpboetes opgelegd. In geschil is of de aanslagen en boetes terecht zijn opgelegd en of de bewijslast terecht is omgekeerd. De rechtbank oordeelt dat verweerder aannemelijk heeft gemaakt dat eiser niet de vereiste aangifte heeft gedaan, zodat sprake is van omkering van de bewijslast. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser niet aangetoond dat de uitspraak op bezwaar onjuist is. Wel wordt de aan eiser opgelegde navorderingsaanslag IB/PVV verminderd, omdat uitgegaan dient te worden van een lagere opbrengst en verkoopopbrengst per plant. De aan eiser opgelegde navorderingsaanslag Zvw blijft in stand. Aangaande de vergrijpboetes oordeelt de rechtbank dat eiser, door het niet aangeven van de door hem uit de hennepkwekerij genoten inkomsten, willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat te weinig belasting zou worden geheven. De vergrijpboetes zijn dan ook terecht opgelegd. Wel wordt de boetegrondslag van de bij de navorderingsaanslag IB/PVV opgelegde vergrijpboete verlaagd met de kosten van de hennepkwekerij. Daarnaast worden de vergrijpboetes gematigd, omdat de navorderingsaanslagen met toepassing van omkering van de bewijslast zijn vastgesteld en de rechtbank aannemelijk acht dat eiser beperkte financiŽle draagkracht heeft.
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 24-11-2016 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2017/7.5
Aan hennepkweker opgelegde boeten verminderd vanwege omkering bewijslast en beperkte financiŽle draagkracht
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1491