Rechtbank Den Haag, 22-02-2016 / AWB - 15 _ 2566


ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:2965
Datum22-02-2016
InhoudsindicatieEiseres exploiteerde een discotheek. Na een boekenonderzoek heeft verweerder zich onder meer op het standpunt gesteld dat eiseres zwarte lonen heeft betaald en de ontvangsten niet tot de juiste bedragen heeft verantwoord. Verweerder heeft daarom naheffings- en navorderingsaanslagen en vergrijpboetes opgelegd. In geschil is of dit terecht is en of daarbij omkering van de bewijslast geldt. De rechtbank oordeelt op feitelijke gronden dat de bevindingen van verweerder juist zijn en dat de verschillen tussen de verantwoorde en de werkelijke omzetten dusdanig groot zijn dat omkering van de bewijslast geldt. De naheffingsaanslagen blijven in stand. Anders dan verweerder is de rechtbank evenwel van oordeel dat de nageheven loonheffing in mindering komt op de winst voor de vennootschapsbelasting. De navorderingsaanslagen in de vennootschapsbelasting worden daarom verminderd. Aangaande de vergrijpboeten oordeelt de rechtbank dat eiseres, met name vanwege het betalen van zwarte lonen, willens en wetens omzet heeft verzwegen. De boeten zijn terecht opgelegd. Wel worden de boeten gematigd en verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2651
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2651