Rechtbank Den Haag, 31-03-2016 / C/09/506576 ZA 16/281


ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:3367
Datum31-03-2016
InhoudsindicatieKort geding. Verhoorbijstand. Vorderingen met betrekking tot buitenwerkingstelling / opschorting van de verbindendheid van de beleidsregel van de Raad voor de Rechtsbijstand tot verstrekking van subsidie aan advocaten die verhoorbijstand verlenen, afgewezen. Niet gebleken van onrechtmatig handelen van de Staat ten aanzien van de forfaitaire vergoeding die thans voor verhoorbijstand wordt verleend. Beslissing op vordering met betrekking tot buitenwerkingstelling / opschorting van de verbindendheid van de door het College van Procureurs-Generaal opgestelde Regels inrichting en orde politieverhoor meerderjarige verdachten per 1 maart 2016 aangehouden in verband met voornemen tot het stellen van een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad (art. 392 Rv). Zijn de beperkingen die met ingang van 1 maart 2016 aan het recht op verhoorbijstand worden verbonden verenigbaar met door de Hoge Raad in zijn arrest van 22 december 2015 geformuleerde norm?
Recht.nl artikelGeen hogere vergoeding voor strafadvocaten bij verhoren (31-03-2016)
Strafrechtadvocaten kunnen voorlopig fluiten naar een hogere vergoeding voor bijstand tijdens politieverhoren. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft alle vorderingen van strafrechtadvocaatverenigingen NVSA en NVJSA afgewezen.
> Geen hogere vergoeding voor advocaat bij verhoorbijstand (Advocatie.nl)
> Vergoeding verhoorbijstand niet onrechtmatig (Advocatenblad.nl)
> Zie ook: 350 vs. 19 euro per uur (Recht.nl)
> Beleidsbrief OM raadsman bij politieverhoor per 1 maart (Ministerie van V&J)
> Beleidsregel vergoeding verhoorbijstand 1 maart 2016 (Ministerie van V&J)
> ‘Volg werkwijze best practice bij verhoorbijstand’ (Advocatenblad.nl)
> De omvang van de verhoorbijstand is nog steeds niet duidelijk (Wiebe de Vries, Jaeger Advocaten)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:770 ★★★★★