Rechtbank Den Haag, 04-05-2016 / 15_6525 IB/PVV


ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:5185
Datum04-05-2016
InhoudsindicatieEiseres heeft van 30 december 2005 tot 1 juli 2007 onroerende zaken ter beschikking gesteld. De waarde in het economische verkeer van de onroerende zaken is (in een andere procedure) door Hof Den Haag per 30 december 2005 bepaald op 555.000. Vanaf 1 juli 2007 zijn de onroerende zaken verhuurd aan een derde. In haar aangifte IB/PVV voor het jaar 2007 heeft eiseres in verband met de staking van de terbeschikkingstelling geen resultaat aangegeven. De onroerende zaken zijn op 31 december 2007 in de rendementsgrondslag sparen en beleggen aangegeven. De inspecteur heeft een navorderingsaanslag opgelegd en daarbij een stakingsresultaat in aanmerking genomen dat is gebaseerd op een waarde in economisch verkeer per 1 juli 2007 van meer dan 1,5 miljoen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiseres bij het indienen van de aangifte te kwader trouw gehandeld en is de navorderingsaanslag als zodanig terecht opgelegd. De inspecteur heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht een stakingsresultaat in aanmerking genomen, maar is er niet in geslaagd een dergelijke omvangrijke waardestijging, die niet ondersteund wordt door de vastgestelde WOZ-waarden van de onroerende zaken op de waardepeildata 1 januari 2007 en 1 januari 2008, aannemelijk te maken. De rechtbank bepaalt de waarde van de onroerende zaken op 575.000 en vermindert de aanslag IB/PVV overeenkomstig. Daarbij honoreert de rechtbank het verzoek van de inspecteur om interne compensatie, hetgeen betekent dat het inkomen uit sparen en beleggen dient te worden verhoogd voor zover de waarde van de onroerende zaken al niet is begrepen in de rendementsgrondslag. De rechtbank ziet aanleiding de opgelegde vergrijpboete te matigen wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1997:AA2160 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA6204 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1454
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1454