Rechtbank Den Haag, 30-05-2016 / AWB - 15 _ 5982


ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:9067
Datum30-05-2016
InhoudsindicatieOmzetbelasting. Aftrek voorbelasting. Schijnhandelingen. Misbruik van recht. Eiseres heeft op een eigen perceel grond voor ongeveer 16.000.000 een school laten bouwen en dit gebouw voor 4.000.000 verkocht aan een beheerstichting, die de school verhuurt aan drie onderwijsinstellingen. In geschil is of eiseres de omzetbelasting ter zake van de bouw in aftrek kan brengen. De rechtbank oordeelt dat voor de bouw en de verkoop van de school privaatrechtelijke overeenkomsten zijn gesloten en eisereis daarom niet specifiek heeft gehandeld als overheid. Dat eiseres bestuurlijke invloed heeft op de stichting en zij de OZB en bepaalde verzekeringen voor haar rekening neemt, betekent niet dat de feitelijke beschikkingsmacht over de school niet aan de stichting is overgedragen. Verder oordeelt de rechtbank dat het verband tussen de levering en de daarvoor bedongen prijs van 4.000.000 voldoende vast staat en daaraan niet afdoet dat deze prijs lager is dan de kostprijs. Daarmee is ook geen sprake is van schijnhandelingen of misbruik van recht. Eiseres heeft dus recht op aftrek van voorbelasting. De rechtbank wijst het verzoek om vergoeding van immateriŽle schade en integrale vergoeding van proceskosten af omdat de redelijke termijn niet is overschreden en niet kan worden gezegd dat verweerder standpunten huldigde waarvan ten tijde van de uitspraak op bezwaar al vaststond dat die in rechte geen stand konden houden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:334 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BR4525 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:409 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BR4486 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:979 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:804 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2009:671 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2556 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1279
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1279