Rechtbank Den Haag, 02-11-2017 / AWB - 16 _ 9720


ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12665
Datum02-11-2017
InhoudsindicatieDe rechtbank is van oordeel dat de onderzoeksbevindingen van de sociale recherche voldoende basis bieden voor de conclusie dat eiseres in de gehele periode in geding van 8 november 2010 tot en met 19 januari 2016 niet duurzaam gescheiden heeft geleefd van haar echtgenoot. Uit het onderzoek volgt dat op de momenten dat de echtgenoot van eiseres in Nederland verbleef, hij bij eiseres was. Hierbij presenteerden zij zich als echtpaar. Er zijn dan ook onvoldoende aanwijzingen dat eiseres en haar echtgenoot, dan wel één van hen, gewild hebben de echtelijke samenleving te verbreken en dat die situatie door eiseres of haar echtgenoot als bestendig is bedoeld. Gelet daarop heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat de situatie van eiseres niet kan worden aangemerkt als duurzaam gescheiden in de zin van artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b, van de Pw. Dit betekent dat eiseres niet als een zelfstandig subject van bijstand recht had op bijstand naar de norm voor een alleenstaande ouder. Eiseres heeft verzuimd om hiervan melding te maken aan verweerder. Zij heeft daarmee de op haar rustende inlichtingenverplichting ingevolge artikel 17, eerste lid, van de Pw, geschonden. De rechtbank is van oordeel dat eiseres achteraf geen feiten heeft gesteld dan wel aannemelijk heeft gemaakt op basis waarvan het recht op bijstand (schattenderwijs) kan worden vastgesteld. Verweerder was ingevolge artikel 54, derde lid, van de Pw, dan ook gehouden het recht op bijstand over de gehele periode in te trekken. Ingevolge artikel 58, eerste lid, van de Pw, was verweerder ook gehouden over de bewuste periode de ten onrechte aan eiseres verstrekte bijstand van haar terug te vorderen. Niet gebleken is van dringende redenen op grond waarvan verweerder in dit geval had moeten afzien van terugvordering van de bijstand.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:952 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1913 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2067