Rechtbank Den Haag, 19-12-2017 / 16_3222 16_3741 en 16_4806 OB


ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15028
Datum19-12-2017
InhoudsindicatieEiseres heeft ten behoeve van de huisvesting van onderwijsinstellingen de gebouwen TP en MFA laten bouwen. Daarnaast is een kunstencentrum gerealiseerd. De stichtingskosten van TP en MFA bedragen tezamen ongeveer 13 miljoen. TP en MFA zijn door eiseres verkocht en geleverd voor ongeveer 1,3 miljoen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder de aftrek van ter zake van de bouw van TP en MFA bij eiseres in rekening gebrachte omzetbelasting terecht geweigerd. De rechtbank overweegt dat de levering van TP en MFA geen economische activiteit vormt nu eiseres ten behoeve van de verkoop niet actief stappen heeft ondernomen of middelen heeft ingezet die een ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting wel zou ondernemen/inzetten. Ten aanzien van het kunstencentrum heeft eiseres voor het jaar 2002 verzocht om een aanvullende teruggaaf, die door verweerder is geweigerd. De rechtbank kan hierover niet oordelen nu geen beroep is ingesteld tegen enige beslissing van verweerder die ziet op 2002. Het beroep dat eiseres in dit verband doet op de herzieningsregel kan niet slagen. Vanwege overschrijding van de redelijke termijn vermindert de rechtbank de bij de naheffingsaanslagen opgelegde verzuimboetes tot nihil en wordt vergoeding van immateriële schade toegekend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:334 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2009:671 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:392 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8847 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3609 ★★