Rechtbank Den Haag, 06-04-2017 / AWB - 16 _ 4363


ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:3694
Datum06-04-2017
InhoudsindicatieVerzekeringsplicht bemanningslid schip. Eiser woont in Nederland en werkt in 2012 in loondienst voor een werkgever in Luxemburg en in 2013 voor een werkgever in Cyprus op een binnenvaartschip waarvan de exploitant volgens de Rijnvaartverklaring in Nederland is gevestigd. Eiser is voor het jaar 2012 als Rijnvarende in Nederland sociaal verzekerd, omdat de exploitant van het schip in Nederland is gevestigd. Voor het jaar 2013 komt bindende kracht toe aan de A1-verklaring welke door de SVB is afgegeven, waarin staat dat eiser voor het jaar 2013 in Nederland sociaal verzekerd is. Dat deze A1-verklaring nog niet onherroepelijk vast staat en is afgegeven na de ingangsdatum en na de afgifte van een Liechtensteinse A1-verklaring kan aan voormeld oordeel niet afdoen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0987 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2481