Rechtbank Den Haag, 03-07-2017 / 17_1406 WOZ


ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:7367
Datum03-07-2017
InhoudsindicatieEiseres heeft op 4 februari 2014 een woning gekocht voor 240.000. Verweerder heeft de WOZ-waarde van de woning op waardepeildatum 1 januari 2015 vastgesteld op 242.000. Verweerder heeft toegelicht dat deze waarde is bepaald door op het eigen aankoopcijfer een indexering toe te passen in verband met de tijdspanne tussen aankoop en waardepeildatum. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee aannemelijk gemaakt dat de waarde van de woning niet te hoog is vastgesteld. Het beroep dat eiseres doet op het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel faalt. De rechtbank acht aannemelijk dat de door eiseres aangedragen objecten niet kunnen worden aangemerkt als met de woning vergelijkbare gevallen. Voorts is gesteld nog gebleken dat toezeggingen zijn gedaan inzake de WOZ-waarde van de woning. De procesorde is door de late indiening van het verweerschrift en de stukken niet geschonden. Beroep ongegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★