Rechtbank Den Haag, 11-12-2018 / 18_ 3255


ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:14908
Datum11-12-2018
InhoudsindicatieEiser exploiteert een coffeeshop en heeft voor 2011 aangifte gedaan waarbij de zelfstandigenaftrek in aanmerking is genomen. Naar aanleiding van in 2014 en 2015 verrichte zichtwaarnemingen is een aanslag opgelegd waarbij bevindingen uit 2014 en 2015 zijn geëxtrapoleerd naar 2011. Tevens is een vergrijpboete opgelegd. De vereiste aangifte is niet gedaan aangezien niet aan het urencriterium is voldaan en ten onrechte zelfstandigenaftrek is geclaimd, hetgeen resulteert in volgens aangifte verschuldigde belasting die absoluut en relatief aanzienlijk lager is dan de werkelijk verschuldigde belasting. Eiser heeft niet aan de omgekeerde en verzwaarde bewijslast voldaan. Naar het oordeel van de rechtbank is evenmin sprake van een redelijke schatting nu door verweerder geen rekening is gehouden met de sluiting van een aantal naburige coffeeshop in de periode tussen 2011 en de zichtwaarnemingen. De rechtbank stelt het belastbaar inkomen schattenderwijs vast. De boete wordt deels vernietigd en voor het restant gematigd wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:AU0838 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO0404 ★★★★