Rechtbank Den Haag, 27-03-2018 / AWB - 17 _ 5923


ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3581
Datum27-03-2018
InhoudsindicatieNu vaststaat dat eiseres de ten name van haar gestelde aanslagen tijdig heeft ontvangen, moet het er naar het oordeel van de rechtbank voor worden gehouden dat aan de strekking van de regels over bekendmaking van besluiten is voldaan (vgl. Hoge Raad 18 april 2014, nr. 13/04796, ECLI:NL:HR:2014:930). De rechtbank verwerpt daarom het standpunt van eiseres dat de aanslagen moeten worden vernietigd wegens een onjuiste bekendmaking. Verder oordeelt de rechtbank dat eiseres onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door haar aan een drietal op Belize gevestigde vennootschappen verstrekte leningen in de onderwerpelijke jaren kunnen worden afgewaardeerd en dat verweerder terecht de over die leningen verschuldigd geworden en door eiseres op de leningen bijgeschreven rente als belaste rentebate bij eiseres in aanmerking heeft genomen. (Beroepen ongegrond.)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:930 ★★★★★