Rechtbank Den Haag, 23-03-2018 / 09/767032-14


ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3904
Datum23-03-2018
InhoudsindicatieMensenhandel. Criminele organisatie. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het - in georganiseerd verband - uitbuiten van meerdere jonge vrouwen in de prostitutie. De verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. Juridisch kader mensenhandel. Naar het oordeel van de rechtbank is voor artikel 273f, eerste lid, sub 9 van het Wetboek van Strafrecht niet vereist dat daadwerkelijk van bevoordeling sprake is geweest. De tekst van sub 9 biedt ruimte voor die opvatting. Bovendien komt een dergelijke uitleg tegemoet aan de strekking van de strafbaarstelling van mensenhandel, te weten het belang van behoud van iemands geestelijke en lichamelijke integriteit en persoonlijke vrijheid. Immers, door met een dwangmiddel iemand ertoe te bewegen hem te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde is daarmee diens geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid reeds geschonden en naar het oordeel van de rechtbank is daarmee het delict voltooid. Overwegingen ten aanzien van de betrouwbaarheid van verklaringen van getuigen. Korting van 10 % op de op te leggen straf vanwege overschrijding van de redelijke termijn. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI7099 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:554 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD5235 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:857 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2467 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1174 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1100 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ3537 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2909 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:884 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2771 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BK7664 ★★★★