Rechtbank Den Haag, 31-05-2018 / 16_1205 en 16_1206


ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:6595
Datum31-05-2018
InhoudsindicatieEiser is enig aandeelhouder van A BV en tevens ultimate beneficial owner (UBO) van de naar Panamees recht opgerichte B Foundation. B Foundation houdt alle aandelen B Ltd, een naar het recht van de Seychellen opgerichte vennootschap. Door een dochter van A BV zijn in 2009 en 2010 bedragen betaald aan C Ltd. C Ltd maakte een deel van deze bedragen over naar bankrekeningen van B Foundation/B Ltd waarvan eiser vervolgens bedragen heeft opgenomen en gebruikt voor privébestedingen. Door eiseres is een inkeerverzoek gedaan waarbij mogelijke betrokkenheid van buitenlandse vennootschappen is opgetekend. Op de bankrekeningen van B Foundation/B Ltd gestorte bedragen zijn in de aangiftes inkomstenbelasting van eiser niet verantwoord. Verweerder heeft voor 2009 en 2010 navorderingsaanslagen opgelegd waarbij bedragen aan verkapt dividend in de heffing zijn betrokken. Daarbij is uitgegaan van de geldstroom van A BV naar C Ltd. Verweerder maakt aannemelijk dat de vereiste aangifte niet is gedaan, hetgeen resulteert in omkering en verzwaring van de bewijslast. Eiser doet niet blijken dat de navorderingsaanslagen tot te hoge bedragen zijn vastgesteld. Daarnaast heeft verweerder terecht kunnen vermoeden dat eiser de UBO van C Ltd is, zodat het eiser kan worden aangerekend dat hij geen inzage in de geldstromen van deze vennootschap heeft gegeven. Naar het oordeel van de rechtbank is evenwel geen sprake van een redelijke schatting nu niet door verweerder wordt betwist dat door A BV bij C Ltd daadwerkelijk goederen zijn ingekocht en daarmee bij het vaststellen van de navorderingsaanslagen geen rekening is gehouden. Daarnaast acht de rechtbank door verweerder geschatte bedragen aan advieskosten en dividend onvoldoende onderbouwd. De rechtbank stelt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang schattenderwijs vast. Aan eiser opgelegde vergrijpboetes worden vernietigd omdat zij niet zijn aangekondigd en pas in de procedure voor de rechtbank zijn gemotiveerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG9068 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BV6157