Rechtbank Den Haag, 06-06-2018 / C/09/535016 / HA ZA 17-676


ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:6681
Datum06-06-2018
InhoudsindicatieOverheidsaansprakelijkheid. Onrechtmatige rechtspraak door de College van Beroep voor het bedrijfsleven? Volgens eisers had het CBb in ECLI:NL:CBB:2016:323 prejudicieel moeten verwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie voor uitleg over de Pensioenrichtlijn en/of moeten motiveren waarom het geen aanleiding zag prejudiciŽle vragen aan het HvJEU te stellen, zodat in strijd gehandeld is met het Unierecht en aan de KŲbler-maatstaf is voldaan. De rechtbank is van oordeel dat niet is voldaan aan de voorwaarden van de KŲbler-maatstaf. Artikel 267 VWEU strekt er niet toe rechten aan particulieren toe te kennen. Uitspraak van het CBb vormt geen voldoende gekwalificeerde schending van het Unierecht; geen algemene Unierechtelijke motiveringsplicht bij het afzien van het stellen van prejudiciŽle vragen aan het HvJEU. Voor het alsnog stellen van prejudiciŽle vragen aan het HvJEU bestaat geen aanleiding. Vorderingen afgewezen.
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 06-06-2018
SEW 2018/122
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:564 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:323 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:940 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:602 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:603 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:2298 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:742 ★★
Gerelateerd ECLI:CE:ECHR:2014:0408JUD001712009
Gerelateerd ECLI:EU:C:2012:103
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:8140
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:8139
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:8138