Rechtbank Den Haag, 14-05-2019 / 19/1063


ECLIECLI:NL:RBDHA:2019:8029
Datum14-05-2019
InhoudsindicatieVerzoek geŽindigd verklaren. Verdenking feit december 2014. Doel artikel 36 Sv.: beŽindigen van een onzekere situatie. Doel niet bij latere wet (Wet versterking positie rechter-commissaris) gewijzigd. Zitting inmiddels gepland: geen onzekere situatie meer. Geen onderscheid tussen beoordeling tijdsverloop bij 36-verzoek en tijdsverloop op strafzitting. Tijdsverloop leidt ook in uitzonderlijke gevallen niet tot vervallen vervolgingsrecht OM (overschrijding redelijke termijn; HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578). Tijdsverloop kan dan ook evenmin grond zijn voor geŽindigd verklaren van de zaak. Verjaringsregels beschermen verdachte tegen inactiviteit van politie en/of justitie. Verzoek afgewezen.
Recht.nl artikelVerzoek geŽindigd verklaren, overwegingen doel art. 36 Sv (04-09-2019)
In artikel 36 Sv is geregeld dat de rechter-commissaris, in aanvulling op zijn bevoegdheid uit hoofde van artikel 180 Sv, een zaak kan voordragen aan de rechtbank met het oog op een verklaring dat de zaak geŽindigd is. Het gaat om (uitzonderlijke) gevallen waarin de rechter-commissaris van opvatting is dat er geen redelijke grond meer bestaat om de vervolging tegen de verdachte door te zetten. Met het oog op het verstrekkende gevolg van een beslissing tot beŽindiging van de vervolging is deze beslissing in artikel 36 Sv overgelaten aan de raadkamer van de rechtbank.
> Verzoek geŽindigd verklaren, overwegingen doel art. 36 Sv (Bijzonderstrafrecht.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★