Rechtbank Dordrecht, 08-05-2012 / AWB 11/1484


ECLIECLI:NL:RBDOR:2012:BW7210
Datum08-05-2012
InhoudsindicatieVolgens inmiddels vaste jurisprudentie van deze rechtbank komen de kosten van een taxatierapport over de waarde van een onroerende zaak in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking indien de betrokken taxateur werkt op basis van no cure no pay. In die situatie is sprake van een rechtstreeks financieel belang van de taxateur bij de uitkomst van de procedure in het kader waarvan hij de taxatie heeft verricht. De aanwezigheid van dit belang verdraagt zich niet met het beginsel dat een deskundige verplicht is zijn opdracht onpartijdig en naar beste weten te vervullen. Dit beginsel is onder meer neergelegd in artikel 8:34, eerste lid, van de Awb. Voorbeelden van deze jurisprudentie zijn de uitspraken van deze rechtbank van 11 november 2011 (LJN: BU4918) en van 2 december 2011 (LJN: BU8235). Ter zitting is komen vast te staan dat de nota, met daarin begrepen de kosten van de werkzaamheden van de door De Juiste Waarde ingeschakelde lokale taxateur, alsmede de kosten voor rechtsbijstand, pas door eiser aan WOZ Consultants behoeft te worden voldaan indien sprake is van een toewijzende uitspraak. Ter zitting is namens eiser toegelicht dat De Juiste Waarde de rekening van de lokale makelaar alleen doorbelast aan WOZ Consultants en dat er alleen betaling plaatsvindt, zowel aan De Juiste Waarde als aan de lokale makelaar, indien er een toewijzende uitspraak is. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat de werkzaamheden voor het door de lokale makelaar opgestelde taxatierapport zijn verricht op basis van no cure no pay. Deze makelaar heeft immers ook een rechtstreeks financieel belang bij de uitkomst van de procedure. Verder is geen reden gesteld of gebleken die de rechtbank aanleiding geven verweerder desondanks in de kosten van die werkzaamheden te veroordelen. In het bijzonder is niet gebleken van een kenbaar objectiveerbare expertise van de taxateur die de ontstane schijn van partijdigheid wegneemt, bijvoorbeeld omdat diens taxatierapport heeft bijgedragen aan de onderbouwing van de uiteindelijk vastgestelde waarde. Aan eiser komt dus geen vergoeding toe voor de kosten van het taxatierapport.
TijdschriftartikelRechtbank Dordrecht, 08-05-2012, AWB 11/1484
JG 12.0041
De kosten van een taxatieverslag dat is opgesteld op basis van 'no cure no pay' komt niet in aanmerking voor een vergoeding op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2011:BU4918 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2011:BU8235 ★★★★