Rechtbank Gelderland, 05-11-2013 / AWB-11_3084


ECLIECLI:NL:RBGEL:2013:4262
Datum05-11-2013
InhoudsindicatieArtikel 19b, eerste lid, onderdeel a, van de Wet LB 1964. Artikel 38b van de Wet LB 1964. Aanspraak op pensioen in eigen beheer te laat aangepast aan de Witteveenregeling. Redelijke aan doel en strekking beantwoordende uitlegging van de wet brengt mee dat alleen loon- en inkomstenbelasting wordt geheven over het bovenmatige deel van de aanspraak.
Recht.nl artikelFinanciŽn neemt uitspraak over bovenmatig deel pensioenaanspraak niet tot richtsnoer (14-12-2013)
Wanneer een pensioenaanspraak (gedeeltelijk) niet langer aan de voorwaarden voldoet, geldt dat desondanks als afkoop van de gehele aanspraak. De waarde van de aanspraak wordt dan geheel als loon uit vroegere dienstbetrekking belast. De Rechtbank Gelderland heeft onlangs beslist dat deze sanctie beperkt zou moeten worden tot slechts dat deel van de opgebouwde pensioenaanspraken, dat bovenmatig is. FinanciŽn stelt geen hoger beroep in tegen de uitspraak, maar daaruit kan niet worden afgeleid dat men het oordeel onderschrijft.
> Uitspraak rechtbank Gelderland over bovenmatig deel pensioenaanspraak niet tot richtsnoer te nemen (Ministerie van FinanciŽn)
> Alleen bovenmatig deel pensioen belasten? (Findinet.nl)
> Pensioen niet tijdig gewijzigd? Bovenmatige deel aanspraak belast (Taxence.nl)
> Zie ook: Volledige pensioenaanspraak belast bij bovenmatigheid of oneigenlijke handeling (Taxence.nl, 29/07/2015)
> Uitsluitend bovenmatig deel pensioenaanspraak belast bij niet voldoen aan Witteveenkader. Uitspraak niet tot richtsnoer te nemen (Ministerie van FinanciŽn)
> Vraag & Antwoord Centraal Aanspreekpunt Pensioenen 28 juli 2015 (Belastingdienstpensioensite.nl)
> Rechtbank: Uitsluitend bovenmatig deel pensioenaanspraak belast bij niet voldoen aan Witteveenkader (Via Juridica)
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland, 05-11-2013, AWB 11/3084 en AWB 11/3085
PJ 2014/15
Te late aanpassing van aanspraak op pensioen in
eigen beheer aan Witteveenkader. Alleen heffing
loon- en inkomstensbelasting over het bovenmatige
deel van de aanspraak.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 05-11-2013 (met noot)
Redactie
V-N 2014/12.13
Bij niet tijdig voldoen aan Witteveenkader alleen bovenmatige deel pensioen belast. Toelichting staatssecretaris (art. 3.81 Wet IB 2001; art. 19b en 38b Wet LB 1964)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA7184 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1215
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1214