Rechtbank Gelderland, 27-03-2014 / AWB-13_3229, 13_3232, 13_3234


ECLIECLI:NL:RBGEL:2014:2061
Datum27-03-2014
InhoudsindicatieNotulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarin is besloten tot omzetting van de rekeningcourantvordering in agio, zijn achteraf opgemaakt met de bedoeling om te voorkomen dat een deel van de rente in verband met de renteaftrekbeperking van artikel10d van de Wet Vpb niet aftrekbaar zou zijn. Eiseres heeft verweerder opzettelijk onjuiste inlichtingen verstrekt, zodat sprake is van kwade trouw. Verweerder was dan ook bevoegd om tot navordering over te gaan.
Recht.nl artikelAchteraf notulen opstellen leidt tot kwade trouw (28-03-2014)
Het presenteren van achteraf opgestelde notulen van een aandeelhoudersvergadering als notulen van een veel eerdere datum, komt neer op het verstrekken van onjuiste inlichtingen. Als dit gebeurt om belasting te besparen, zal snel sprake zijn van kwade trouw.
> Achteraf notulen opstellen leidt tot kwade trouw (Taxence.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 27-03-2014 (met noot)
J.M. Sitsen
NTFR 2014/2113
Kwade trouw door antedateren notulen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO5989 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8053 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO3643 ★★★★