Rechtbank Gelderland, 24-06-2014 / AWB-13_704


ECLIECLI:NL:RBGEL:2014:3804
Datum24-06-2014
InhoudsindicatieKB Lux. Correcties ook aannemelijk gemaakt voor jaren vůůr 1994, mede op grond van een bekennende verklaring bij de FIOD. Eiser heeft deels openheid van zaken gegeven, maar geen verklaring gegeven waar de door hem aan de bankrekening onttrokken tegoeden zijn gebleven. De correcties voor de jaren na opheffing zijn hierop gebaseerd alsmede op de door eiser verstrekte geldleningen aan de aan hem gelieerde BV, waarvoor eiser evenmin een verklaring heeft kunnen geven. De verklaring bij de FIOD is vrijelijk afgelegd, in bijzijn van een raadsman en nadat de cautie is gegeven, en kan dus voor het bewijs worden gebruikt. De redelijke termijn is verlengd omdat eiser daar zelf om heeft verzocht in verband met andere procedures, vanwege de veelheid en diversiteit van procedures en omdat eiser in eerste instantie niet heeft meegewerkt en vervolgens geen openheid van zaken heeft gegeven over wat er met het saldo van de bankrekening is gebeurd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BV0446
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BV0445
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BM1261