Rechtbank Gelderland, 07-07-2014 / 264694


ECLIECLI:NL:RBGEL:2014:4350
Datum07-07-2014
InhoudsindicatieVeroordeling tot het verstrekken van informatie aan de Belastingdienst over de bij een Luxemburgse bank aangehouden bankrekeningen, op straffe van een dwangsom. Het verkregen materiaal mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de belastingheffing.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 07-07-2014
NJF 2014/351
Informatieplicht ten behoeve van belastingdienst. Buitenlandse spaartegoeden. (Zie ook NJF 2014/8).
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW8598 ★★★