Rechtbank Gelderland, 07-07-2014 / 263735


ECLIECLI:NL:RBGEL:2014:4356
Datum07-07-2014
InhoudsindicatieVeroordeling tot het verstrekken van informatie aan de Belastingdienst over de bij een Luxemburgse bank aangehouden bankrekeningen, op straffe van een dwangsom. Het verkregen materiaal mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de belastingheffing.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 07-07-2014
NJF 2014/386
Informatieverstrekking aan belastingdienst over buitenlandse bankrekening.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW8598 ★★★