Rechtbank Gelderland, 07-08-2014 / AWB-12_3575


ECLIECLI:NL:RBGEL:2014:4895
Datum07-08-2014
InhoudsindicatieBPM, schadevergoeding en proceskosten. De betaalde BPM is bij uitspraak op bezwaar verminderd omdat de in artikel 8, lid 1, van de Uitvoeringsregeling BPM opgenomen 12%-regeling in strijd is met artikel 110 VWEU (zie HR 2 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7393). De rechtbank stelt de vergoeding voor geleden renteverlies vast conform de uitspraken van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 1 april 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2682 en 2983. Heropening onderzoek in verband met mogelijke overschrijding van de redelijke termijn in bezwaar en beroep. Forfaitaire proceskostenvergoeding met toepassing van artikel 2, lid 3, en artikel 3 van het Bpb.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 07-08-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/54.23
Ruim tijdvak rentevergoeding voor onverschuldigde BPM
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0415 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7393 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AQ3810 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:199 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB3442 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2682 ★★★