Rechtbank Gelderland, 18-11-2014 / AWB - 14 _ 1685


ECLIECLI:NL:RBGEL:2014:7160
Datum18-11-2014
InhoudsindicatieInformatiebeschikking. De aan de erven van belastingplichtige gevraagde informatie kon van belang zijn voor de belastingheffing van erflater. In zoverre is de informatie terecht gevraagd. Vaststaat dat eisers een deel van de informatie hebben verstrekt en dat de overige informatie niet bij hen berust. Van eisers hoeft niet verlangd te worden dat zij een gerechtelijke procedure starten om te trachten de door verweerder gevraagde inlichtingen en/of inzage in boeken en bescheiden alsnog af te dwingen. Een dergelijke uitleg van artikel 47 van de AWR zou in strijd komen met het evenredigheidsbeginsel.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 18-11-2014 (met noot)
D.N.N. Jansen
NTFR 2015/329
Aan erven van belastingplichtige is ten onrechte een informatiebeschikking afgegeven.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7498 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2144 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD8475 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:633 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:633 ★★