Rechtbank Gelderland, 07-04-2015 / AWB - 14 _ 5375


ECLIECLI:NL:RBGEL:2015:2280
Datum07-04-2015
InhoudsindicatieArt. 6.27 Wet IB 2001; aftrek voor scholingskosten. Mevrouw met Wajonguitkering en behandelindicatie volgt in 2010 diverse trainingen en cursussen op gebied van persoonlijke ontwikkeling, omgaan met anderen, omgaan met woede op het werk, communicatie met mensen op het werk, familieopstellingen, lichaamswerk, ed. Zij stelt dit nodig te hebben gehad om weerbaar genoeg te worden om een opleiding tot plc programmeur te kunnen volgen en vervolgens een baan als programmeur te vinden en te behouden. Kosten ruim 30.000. Recht op aftrek? Nee. Trainingen zijn wel gevolgd met het oog op verwerven van inkomen, maar er is geen sprake van een opleiding of studie zoals bedoeld in art. 6.27 van de Wet IB 2001. De geleerde vaardigheden zijn daarvoor te algemeen en persoonlijk van aard. In wezen is sprake van therapie. Voor zover sprake is van deelname aan een programma dat mede een beroepsopleiding tot hulpverlener kan zijn (School for the Work van Byron Katie, Body en Mind opleiding), bestaat geen recht op aftrek omdat niet aannemelijk is dat eiseres hieraan heeft deelgenomen met het oogmerk om hulpverlener te worden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2550
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2550