Rechtbank Gelderland, 25-03-2015 / 272568


ECLIECLI:NL:RBGEL:2015:2509
Datum25-03-2015
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Bewijsopdracht inhoudende dat eiser moet bewijzen 1) dat hij is misleid door gedaagden bij het aangaan van de overeenkomst waarbij eiser de activa van de onderneming heeft overgenomen, waarvan gedaagde sub 1 bestuurder en gedaagde sub 2 en 3 middellijk bestuurder waren, 2) dat eiser zelf niet tijdig voor het faillissement van de overgenomen onderneming kon constateren dat de beoogde jaaromzet niet gerealiseerd kon worden en 30 dat gedaagden wisten dat de onderneming geen verhaal zou bieden voor de uit de (te bewijzen) misleiding en de koopovereenkomst voortvloeiende schadevergoedingsclaim van eiser.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4815