Rechtbank Gelderland, 21-04-2015 / AWB - 14 _ 4769


ECLIECLI:NL:RBGEL:2015:2564
Datum21-04-2015
InhoudsindicatieIntrekking van het recht op bijstand vanaf datum toekenning. Verweerder legt aan het bestreden besluit ten grondslag dat eiseres en haar echtgenoot niet duurzaam gescheiden leven in de zin van artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wwb en dat eiseres dientengevolge geen recht heeft op bijstand naar de norm van een alleenstaande. De bewijslast rust op verweerder. De rechtbank is van oordeel dat verweerder er niet in is geslaagd om voldoende aannemelijk te maken dat eiseres en haar echtgenoot over de periode in geding niet duurzaam gescheiden leven. Afgezien van het voorgaande komt verweerder met het bestreden besluit ten nadele van eiseres met terugwerkende kracht terug op een eerder begunstigend besluit. Nu verweerder eiseres niet verwijt de inlichtingenplicht te hebben geschonden, maar zelf -op basis van gewijzigde inzichten- tot een andere juridische duiding komt van het feitencomplex zoals dat ten tijde van het toekenningsbesluit bij verweerder bekend was dan wel bekend had kunnen zijn, is het bestreden besluit naar het oordeel van de rechtbank in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel genomen. Het beroep is gegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AV8525 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ7278