Rechtbank Gelderland, 19-05-2015 / AWB - 14 _ 171


ECLIECLI:NL:RBGEL:2015:3158
Datum19-05-2015
InhoudsindicatieEisers hebben vaststellingsovereenkomsten gesloten met de belastingdienst. Eisers stellen dat sprake is van ongeoorloofde druk of dwaling bij de totstandkoming van deze overeenkomsten, zodat zij hieraan niet gebonden zijn. De rechtbank oordeelt dat van wilsgebreken geen sprake is, zodat de vaststellingsovereenkomsten geldig zijn, inclusief het daarin gedane afstand van het rechtsmiddel beroep. Eisers stellen voorts dat een latere overeenkomst met gunstiger voorwaarden tussen de belastingdienst en hun toenmalig adviseur ook op hen van toepassing moet zijn. De rechtbank oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat eisers onder het toepassingsbereik van de latere overeenkomst vielen. De eerder door hen zelf gesloten vaststellingsovereenkomsten zijn daardoor niet aangetast. De overeenkomst die de voormalig adviseur sloot is niet aan te merken als een tot eisers gericht aanbod in de zin van HR 12 augustus 2005, nr. 40.805, ECLI:NL:HR:2005:AU0889 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de rechtbank niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van de aanslagen nu eisers rechtsgeldig afstand hebben gedaan van het rechtsmiddel beroep.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:660 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2428 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:718 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU0889 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1995:AA3068 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2005:AS6717