Rechtbank Gelderland, 29-01-2015 / AWB - 14 _ 3364


ECLIECLI:NL:RBGEL:2015:482
Datum29-01-2015
InhoudsindicatieArtikelen: 132 en 134 Btw-richtlijn, 9 en 11 Wet OB, 2 Besluit proceskosten bestuursrecht, 11 Besluit tarieven in strafzaken, 7 Reisbesluit binnenland Omzetbelasting. Toepasselijk tarief, vrijstelling. De rechtbank is van oordeel dat het ter beschikking stellen van kleiduiven en het toegang verlenen tot de schietbaan als n prestatie dienen te worden beschouwd. Dit is een dienst belast naar het verlaagde tarief nu sprake is van het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling. De terbeschikkingstelling van munitie is een afzonderlijke prestatie. Dit betreft een levering die belast is naar het gewone tarief. Beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt verworpen. Reiskosten bestuurder eiseres op basis van kilometervergoeding, nu openbaar vervoer niet doelmatig is.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 29-01-2015 (met noot)
E.H. van den Elsen
NTFR 2015/921
Ter beschikking stellen kleiduiven en toegang tot schietbaan is n prestatie naar laag tarief.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1765
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1765