Rechtbank Gelderland, 30-07-2015 / AWB - 12 _ 3665


ECLIECLI:NL:RBGEL:2015:4954
Datum30-07-2015
InhoudsindicatieBPM. Beroep in verband met voldoening op aangifte. Verweerder hoeft koerslijst margeautos niet te volgen, nu eiseres bij de aangifte een beroep op de koerslijst voor btw-autos heeft gedaan, slechts die koerslijst heeft overgelegd, niet aannemelijk heeft gemaakt dat de aangifte onjuist is omdat de koerslijst voor margeautos betere referenties bevat, en artikel 10, zevende lid, van de Wet BPM ook betrekking heeft op de gebruikte koerslijst. De rechtbank heeft eerder in gelijke zin geoordeeld, en ziet geen aanleiding in latere jurisprudentie van Gerechtshof Den Haag op het eerdere oordeel terug te komen. Artikel 10, zevende lid staat niet in de weg aan later beroep op tussentijds tarief. Irimierente. Overschrijding redelijke termijn. Geen volledige proceskostenvergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0415 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AQ3810 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2682 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1173 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV7735 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:224 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:223 ★★