Rechtbank Gelderland, 08-12-2015 / AWB - 14 _ 3746 & 15_3521


ECLIECLI:NL:RBGEL:2015:7531
Datum08-12-2015
InhoudsindicatieOB. Naheffingsaanslag 2008. Eiser is werkzaam in de bouwnijverheid en maakt daarbij gebruik van onderaannemers. Twee onderaannemers passen de verleggingsregeling niet toe, maar brengen btw aan eiser in rekening. De inspecteur heft de in aftrek gebrachte voorbelasting bij eiser na. De rechtbank oordeelt dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat de inspecteur toestemming heeft gegeven voor het in rekening brengen van btw omdat de door eiser overgelegde brief van de inspecteur als vals moet worden aangemerkt. De rechtbank staat geen aftrek toe omdat de betreffende onderaannemers de btw niet hebben voldaan en eiser wist dat in de bouwnijverheid de verleggingsregeling moet worden toegepast. De rechtbank kent wel een immateriŽle schadevergoeding en een dwangsom wegens termijnoverschrijding toe.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:199 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1352 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ5148 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:129
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:129