Rechtbank Gelderland, 15-12-2015 / AWB - 14 _ 6878


ECLIECLI:NL:RBGEL:2015:7720
Datum15-12-2015
InhoudsindicatieWOZ. Waardering bedrijfspand waarin drukkerijbedrijf wordt uitgeoefend. Niet in geschil is dat de bedrijfswaarde als uitwerking van de gecorrigeerde vervangingswaarde moet worden bepaald. De rechtbank oordeelt met partijen dat met behulp van de ebitda methode de bedrijfswaarde van de gehele onderneming kan worden vastgesteld om vervolgens deze waarde toe te rekenen aan de verschillende vermogensbestanddelen, waaronder het bedrijfspand. De rechtbank acht de door eiseres voorgestane verdeling op basis van de verzekerde waardes aanvaardbaar. Omdat verweerder geen rekening heeft gehouden met de werktuigenvrijstelling voor de onroerende drukpersen heeft verweerder de door hem bepleite waarde niet aannemelijk gemaakt. De rechtbank volgt het standpunt van eiseres, behoudens een correctie voor de kosten koper. Beroep gegrond. De rechtbank ziet in het optreden van verweerder aanleiding de kostenvergoeding voor de bezwaar- en beroepsfase in afwijking van de gebruikelijke regeling op 10.000 vast te stellen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★