Rechtbank Gelderland, 15-12-2015 / AWB - 14 _ 5087


ECLIECLI:NL:RBGEL:2015:8106
Datum15-12-2015
InhoudsindicatieIB. VAR. Eiseres is kraamverzorgster en verleent door tussenkomst van een bureau dat contracten met verzekeraars heeft afgesloten kraamzorg in natura. De inspecteur stelt met ingang van 2014 de verklaring arbeidsrelatie op loon uit dienstbetrekking. De rechtbank oordeelt dat de inspecteur met name vanwege het ontbreken van een zelfstandig declaratierecht - terecht geen verklaring winst uit onderneming heeft afgegeven. Anders dan de inspecteur acht de rechtbank geen sprake van loon uit dienstbetrekking, maar van resultaat uit overige werkzaamheden. Tevens heeft verweerder het gelijkheidsbeginsel geschonden door aan de ongeveer 100 andere kraamverzorgsters die onder dezelfde omstandigheden voor het bureau werken, wel voor het jaar 2014 een verklaring winst uit onderneming te geven. De herziening van die verklaringen met ingang van het jaar 2015 doet daar niet aan af.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 15-12-2015
FP 2016/7
Gelijkheidsbeginsel leverde kraamverzorgster alsnog VAR-WUO op
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5142 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA9094 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:902 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1435 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:902 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2386 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1438
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8429
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3787
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4311
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3783