Rechtbank Gelderland, 09-02-2016 / 4765176


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:1385
Datum09-02-2016
Inhoudsindicatieconcurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, motiveringsplicht, belangenafweging.
Recht.nl artikelGeldig concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (16-03-2016)
Sinds 1 januari 2015 geldt het uitgangspunt dat een concurrentiebeding alleen geldig is als het is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Recent zijn echter twee uitspraken gewezen waarin het concurrentiebeding ook in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldig werd geacht.
> Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een (on)neembare horde? (Tjeerd Hoekstra, CMS)
> Rechter accepteert concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst (Maarten van Gelderen, Ontslag.nl)
> Motivering concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (Debby Hermans, Banning Advocaten)
> Een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst: wanneer mag het wel? (Marita Hoogeveen, Kennedy Van der Laan)
> Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, zijn we al iets wijzer? (Paulien van der Grinten, TeekensKarstens)
> Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst geldig (Remmelt Suir, Van Diepen Van der Kroef)
Recht.nl artikelConcurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: toetsingskader (16-10-2019)
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen'. De ratio achter deze beperking is dat werknemers met een tijdelijk contract 'dubbel nadeel' ondervinden van het concurrentiebeding: enerzijds hebben zij een in duur beperkt contract en anderzijds worden zij belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan.
Tegen deze achtergrond worden door rechters hoge eisen gesteld aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers hierbij vaak aan het kortste eind trekken. Dit artikel richt zich op de toetsingscriteria die worden toegepast door (lagere) rechters.
> Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het toetsingskader en de praktijk (Fleur Folmer, AKD.nl | ArbeidsRecht 2019/41)
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 09-02-2016 (met noot)
J.P. Quist
JAR 2016/81
Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, Zwaarwegende bedrijfsbelangen werkgever.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 09-02-2016 (met noot)
J.J.M. de Laat
TRA 2016/48
Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 09-02-2016
TAP 2016, sign. 141
Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, motiveringsplicht, belangenafweging
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 09-02-2016
RAR 2016/92
Concurrentiebeding. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Is het overeengekomen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd rechtsgeldig en noodzakelijk wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen?