Rechtbank Gelderland, 07-04-2016 / AWB - 15 _ 5609


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:2386
Datum07-04-2016
InhoudsindicatieWet IB 2001 artikel 3.156. Beschikking verklaring arbeidsrelatie. VAR WUO in 2013 afgegeven voor 2014 voor kraamverzorgende zzp-er met vier opdrachtgevers. Herzieningsbeschikking in februari 2015 als gevolg van beroep op gelijkheidsbeginsel/meerderheidsregel in een andere procedure, waarin onder andere de naam van eiseres was genoemd als vergelijkbaar geval. Als gevolg van de herziening krijgt eiseres geen werk meer van zorginstellingen. Procesbelang? Ja, meerdere belangen voor eiseres. Geen terugwerkende kracht van de herziening tot voor de datum van de herzieningsbeschikking. Herziening alleen mogelijk als de vragen op het aanvraagformulier voor de VAR onjuist zijn beantwoord. Bewijslast rust op verweerder. Verweerder is niet in de bewijslast geslaagd; de vragen zijn juist beantwoord gelet op de bewoordingen van de vragen en de daarbij behorende toelichting. Herzieningsbeschikking wordt vernietigd. De VAR WUO 2014 herleeft tot inwerkingtreding van de Wet DBA op 1 mei 2016. Aanvraag van een nieuwe VAR voor 2015 maakt dat niet anders, omdat dit als gevolg van de herziening en naar aanleiding van een advies van de bezwaarbehandelaar is gedaan. Geen integrale proceskostenvergoeding; wel wegingsfactor 1,5 toegepast voor de zwaarte van de zaak in verband met onwenselijke gang van zaken tijdens bezwaarfase.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:8106 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:12091 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1435 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1438
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:102