Rechtbank Gelderland, 10-05-2016 / AWB - 14 _ 764


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:2493
Datum10-05-2016
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Vorming voorzieningen in verband met mogelijke claim voortvloeiende uit aandelenoverdracht en in verband met oninbaarheid van uitgeleende gelden. Verlies op aandelenposities in de vennootschap of in privé. Niet tijdig doen van aangifte. Ambtshalve aanslagen en verminderingen. Verzuimboetes. Overschrijding van de redelijke termijn
Recht.nl artikelDoorgestorte en voorgeschoten gelden niet aftrekbaar (19-05-2016)
Als niet de bv maar de directeur-grootaandeelhouder gelden verstrekt en dit altijd de bedoeling van de partijen is geweest, komen eventuele verliezen op de verstrekte bedragen niet voor rekening van de bv. De bv fungeert in dat geval immers slechts als kassier.
> Doorgestorte en voorgeschoten gelden niet aftrekbaar (Taxence.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 10-05-2016
FP 2016/13
Bedragen geen leningen maar doorstortingen of voorschotten, dus niet-aftrekbaar
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR7741 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX7330 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:91 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9871
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9871