Rechtbank Gelderland, 14-06-2016 / AWB - 15 _ 2720


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:3153
Datum14-06-2016
InhoudsindicatieWet Omzetbelasting. Weigering vooraftrek voor instandhoudingskosten. Leegstand pand, schoolgebouw. Daarna vrijgestelde verhuur en later vrijgestelde verkoop. Uitleg arrest Hoge Raad 13 juni 2014, ECLI: NL:HR:2014:1376). Voornemen belaste verhuur wordt voorondersteld. Bewijslast rust op verweerder dat eiseres het voornemen had om het pand voor niet-belaste handelingen te gaan gebruiken. Door vrijgestelde verhuur en verkoop, in combinatie met de aard van het pand, een schoolgebouw, concludeert de rechtbank tot een bewijsvermoeden dat tijdens de leegstand sprake is geweest van een voorgenomen gebruik voor vrijgestelde handelingen. Eiseres is er niet in geslaagd dit bewijsvermoeden te ontzenuwen. Boetes (grove schuld) blijven in stand. Wel matiging met 15% wegens overschrijding van de redelijke termijn met iets meer dan een jaar. ImmateriŽle schadevergoeding toegekend, maar wel gematigd tot de helft (250 euro) in verband met samenhang met andere zaak op dezelfde zitting. Proceskostenvergoeding ook toegekend met samenhang (ieder een derde).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1376 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB5776 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA2845 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2331 ★★