Rechtbank Gelderland, 28-06-2016 / AWB - 15 _ 2705 en AWB - 15_ 2706


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:3446
Datum28-06-2016
InhoudsindicatieWet op de Omzetbelasting. Vooraftrek gecorrigeerd omdat alleen vrijgestelde prestaties zijn verricht. Boete van 25% wegens grove schuld op grond van artikel 67 van de AWR terecht opgelegd. Ambtshalve constatering van overschrijding van de redelijke termijn, vanwege hoogte boete geen matiging maar volstaan met constatering. Verzoek om integrale proceskostenvergoeding voor 2012 afgewezen. Voor dat jaar is verweerder in bezwaar volledig aan eiseres tegemoetgekomen wegens gegrondbevinding van de in bezwaar voor het eerst ingenomen stelling dat bij de verkoop van de woningen in verhuurde staat sprake was van de overgang van een algemeenheid van goederen. Was het opleggen van de naheffingsaanslag met boete tot een bedrag van 90.000 dermate onzorgvuldig dat recht bestaat op integrale proceskostenvergoeding? Hoewel de controleur ambtshalve had moeten zien dat sprake was van een overgang van een algemeenheid van goederen, is dit gelet op alle omstandigheden van het geval niet zodanig onzorgvuldig dat een integrale proceskostenvergoeding op zijn plaats is. Geen bijzondere omstandigheid in de zin van het Besluit proceskosten bestuursrecht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8053 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA2845 ★★★