Rechtbank Gelderland, 07-07-2016 / AWB - 13 _ 5153


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:3616
Datum07-07-2016
InhoudsindicatieBPM. Maandaangiften. Incomplete dossiers verweerder. Hoorplicht is geschonden. Dit wordt niet gepasseerd met artikel 6:22 Awb, nu eiseres is benadeeld. Geen terugwijzing: eiseres heeft daarom niet verzocht en wegens het ontbreken van de dossiers kan de benadeling niet ongedaan gemaakt worden. Uit de weinige stukken die er wel zijn is voldoende af te leiden hoe de BPM is berekend. De rechtbank zal - gelet op het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in zijn uitspraak van 7 juni 2016 - meegaan in de stelling van eiseres dat bij een taxatie gegevens uit een koerslijst gebruikt kunnen worden. De rechtbank gaat ervan uit dat voor zover bij de onderhavige taxaties gebruik is gemaakt van koerslijsten van [F] voor btw-autos daadwerkelijk sprake is van btw-autos. Bij de vaststelling van de handelsinkoopwaarde van de auto in het geval van een taxatie dient naar het oordeel van de rechtbank wel rekening te worden gehouden met het feit dat sprake is van een btw-auto. Uit de stellingen van eiseres vloeit voort dat een btw-auto gemiddeld genomen wat duurder is. Er is geen grond voor de conclusie dat de taxateur achteraf van mening is dat de autos minder waard waren dan in zijn taxaties is vermeld. Matiging vergoeding immateriŽle schade (redelijke termijn) op basis van samenloop. Kostenvergoeding bezwaar in stand gelaten. In beroep is sprake van lichte zaken. Van een verdere matiging van de proceskostenvergoeding op grond van samenhangende zaken ziet de rechtbank in dat verband af.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7393 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:199 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4640 ★★★★