Rechtbank Gelderland, 12-07-2016 / AWB - 15 _ 1067


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:3641
Datum12-07-2016
InhoudsindicatieAfvalstoffenheffing. Opbrengstlimiet. De rechtbank leidt uit de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 9 februari 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:1014) af dat ook voor de afvalstoffenheffing geldt dat de daarmee verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel zijn opgehaald. Dit betekent dat de gemeente een voorziening had moeten vormen waarin de met de afvalstoffenheffing gerealiseerde winsten hadden moeten gestort. Nu zijn deze aan de algemene middelen toegevoegd. Gelet op de gerealiseerde opbrengsten in de jaren tot 2013 acht de rechtbank aannemelijk dat het in aanmerking nemen van een onttrekking bij de ramingen voor het onderhavige jaar 2014 een zodanig stijging van de baten tot gevolg zou hebben dat de geraamde baten de geraamde lasten zouden overtreffen met meer dan 10 procent. De conclusie is daarom dat de opbrengstlimiet is overschreven. Beroep gegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:780 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1192 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1193 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1014 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9165
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2440
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9165
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1272