Rechtbank Gelderland, 19-07-2016 / AWB - 16 _ 751


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:3933
Datum19-07-2016
InhoudsindicatieGroot aantal besluiten op bezwaar genomen door verweerder op grond van de Wmo 2015. Verweerder herroept primaire besluiten en ziet met betrekking tot de proceskosten in bezwaar aanleiding voor toepassing van artikel 2, derde lid, van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Hierin is bepaald dat in bijzondere omstandigheden van het eerste lid kan worden afgeweken. Nu verweerder zich op het standpunt stelt dat sprake is van bijzondere omstandigheden is het aan hem om die bijzondere omstandigheden aannemelijk te maken. Daarin is verweerder naar het oordeel van de rechtbank niet geslaagd. Beroep gegrond, zelf in de zaak voorzien. De proceskostenvergoeding bedraagt in totaal 121.048 en de rechtbank zal verweerder tot vergoeding van dit bedrag veroordelen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0415 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6841 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2990 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2794 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY0194 ★★★★★