Rechtbank Gelderland, 27-09-2016 / AWB - 14 _ 2678 en 15_135


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:5146
Datum27-09-2016
InhoudsindicatiePseudo-eindheffing hoge lonen (crisisheffing). Onder verwijzing naar de jurisprudentie van de Hoge Raad acht de rechtbank de heffing niet in strijd met het wettelijke systeem en het discriminatiebeginsel. Bij de toets of de heffing in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol resteert nog de vraag of sprake is van een individuele en buitensporige last. Hoewel sprake is van een hoge heffing en een sterk negatief resultaat, is niet aannemelijk dat eiseres alle in redelijkheid te verlangen middelen heeft ingezet en dat dit niet voldoende is of zal zijn en dat de continuteit in gevaar komt als gevolg van de crisisheffing. Verzuimboete 2013 ambtshalve verminderd vanwege overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:121 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:124 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1463 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR4868 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:947 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3780 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4825