Rechtbank Gelderland, 13-12-2016 / AWB - 15 _ 3230


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:6572
Datum13-12-2016
InhoudsindicatieAWR. Informatiebeschikkingen. Op de zaak betrekking hebbende stukken. Verweerder heeft zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat de stukken met betrekking tot het plan van aanpak TCSP's geen op de zaak betrekking hebbende stukken zijn. Hetzelfde geldt voor andere interne stukken. Schending van artikel 8:42 van de Awb. Onder de omstandigheden van het geval, waar de gemachtigde van eiseres de beschikking heeft gekregen over de stukken met betrekking tot het projectplan, bestaat aanleiding om aan het verzuim van verweerder alleen het gevolg te verbinden dat hij wordt veroordeeld in de proceskosten van eiseres. Met betrekking tot de informatiebeschikking heeft verweerder aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een fiscaal belang en is niet onderbouwd door eiseres dat sprake is van een fishing expedition. Geen strijd met artikel 6 EVRM of het nemo tenetur-beginsel. Beroepen ongegrond, nadere termijn om de gestelde vragen te beantwoorden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:874 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2144 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1117 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3602 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1121 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9850 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1129 ★★