Rechtbank Gelderland, 11-02-2016 / AWB - 15 _ 2573


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:707
Datum11-02-2016
InhoudsindicatieBPM. Voldoening op aangifte. Artikel 14a Wet BPM, artikel 28c IW. Auto is eerder ingevoerd en uitgevoerd. Deze wordt tijdens de periode waarin teruggaaf kon worden verzocht door de exporteur opnieuw ingevoerd. Heffing in strijd met het Unierecht, nu het risico bestaat dat op de auto meer belasting rust dan op referentieautos. Eiser voert aan dat de renteregeling van artikel 28c IW niet voldoet aan het arrest Irimie. De rechtbank volgt eiser daarin. De regeling is ongunstiger dan de regeling voor de vergoeding van belastingrente indien de teruggaaf uitsluitend voortvloeit uit het nationale recht. Strijd met gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsbeginsel. De rechtbank bepaalt zelf dat rente moet worden vergoed over het tijdvak dat aanvangt op de dag na die van de betaling van de onverschuldigde BPM.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AQ3810 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2184 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1471
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3159
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1103