Rechtbank Gelderland, 26-12-2016 / 15_3215 en 15_3217 en 15_3218 en 15_3219 en 15_3220 en 15_3221


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:7076
Datum26-12-2016
InhoudsindicatieSamenvatting: tussenuitspraak, Meststoffenwet, bestuurlijke boetes, vervoersvoorschriften en verantwoordingsplicht overtreden. Verweerder heeft dezelfde natuurlijk personen als medeplegers en als feitelijk leidinggevenden beboet voor dezelfde overtredingen en daaraan telkens dezelfde feiten en omstandigheden ten grondslag gelegd, strijd met ne bis in idem beginsel, 8:72a van de Awb, bestuurlijke lus.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 26-12-2016 (met noot)
D. van der Meijden
JBO 2017/24
Bestuurlijke boete.
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2009:BL0770 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:54 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:394 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:151 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:395 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2826