Rechtbank Gelderland, 14-01-2016 / AWB - 13 _ 6830


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:99
Datum14-01-2016
InhoudsindicatieVpb. Correcties Buitenlands vermogen. Hoorplicht in bezwaar. Voor zover eiseres heeft gesteld dat zij belang heeft bij een terugwijzing om alsnog in bezwaar te worden gehoord, is de rechtbank van oordeel dat vanwege de processtrategie van eiseres niet aannemelijk is dat zij is geschaad in haar verdedigingsbelangen doordat zij niet is gehoord en dat een hoorzitting ook geen nieuw licht op de zaak zal werpen, nu eiseres ervoor kiest om geen openheid van zaken te bieden. Verweerder heeft zich beroepen op het niet doen van de vereiste aangifte. Voor het jaar 1997 heeft verweerder dit niet aannemelijk gemaakt. Voor de jaren 2002 en 2003 is wel aannemelijk dat de dga van eiseres van de toeleveranciers 5% van de factuurwaarde op (buitenlandse) bankrekeningen kreeg gestort. Naar het oordeel van de rechtbank is in feite sprake van een inkoopkorting van 5% die eiseres zich ten gunste van haar aandeelhouder heeft laten ontgaan. De schatting wordt door de rechtbank naar beneden bijgesteld op basis van de inkoopwaarden in 2002 en 2003 zoals die blijken uit de omzetbelastingaangiftes van eiseres. Beroepen gegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH1083 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7495 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:636 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1112 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2389
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2389