Rechtbank Gelderland, 11-04-2017 / AWB - 15 _ 5726


ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1963
Datum11-04-2017
InhoudsindicatieArtikel 14, lid 1, aanhef en onderdeel a, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, bewijslast, beroepspraktijkvormingsovereenkomsten voldoen niet aan de voorwaarden gesteld in artikel 7.2.8 Wet Educatie en Beroepsonderwijs, niet aannemelijk dat beroepspraktijkvorming is gevolgd, geen schending vertrouwensbeginsel, grove schuld, geen pleitbaar standpunt, boete gematigd
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8053 ★★★★★