Rechtbank Gelderland, 25-04-2017 / AWB - 16 _ 3141


ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:2361
Datum25-04-2017
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Verzuimboete. Ambtshalve aanslag vpb wegens uitblijven aangifte. Boekenonderzoek heeft niet in de weg gestaan aan het doen van aangifte. Geen afwezigheid van alle schuld. Geen uitstel van rechtswege als de inspecteur niet reageert op een verzoek om uitstel. Beroep op (inmiddels vervallen) art. 21 lid 8 Besluit bestuurlijke boeten belastingdienst (BBBB) faalt, want geen sprake van losse boetebeschikking. Afwijzing niet geconcretiseerd bewijsaanbod. Vermindering van de ambtshalve opgelegde aanslag bij uitspraak op bezwaar omdat belastingplichtige alsnog winstcijfers overlegt en niet vanwege onrechtmatigheid. Geen vergoeding van kosten in bezwaarfase. Boete ambtshalve gematigd wegens overschrijding redelijke termijn. Verwerping van alle aangevoerde beroepsgronden en ambtshalve vermindering boete wegens overschrijding redelijke termijn is geen aanleiding voor gegrondverklaring van het beroep en daarmee evenmin voor vergoeding van griffierecht en proceskosten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8053 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4806