Rechtbank Gelderland, 07-07-2017 / AWB - 13 _ 6973


ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:3549
Datum07-07-2017
InhoudsindicatieOmzetbelasting. Carousselfraude met autos. Kan de aftrek voorbelasting van een autohandelaar (ad 2,4 miljoen euro) worden gecorrigeerd in verband met deelname aan een btw-fraudeketen? Wist of had moeten weten (HvJ EU: Kittel en Recolta en Italmoda). Naheffingsaanslagen opgelegd na controlerapport, voordat FIOD-rapport klaar is. Verdedigingsbeginsel niet geschonden: mondeling horen hoeft niet, schriftelijke reactietermijn van twee weken is voldoende, bovendien gehoord in bezwaar met inzage in alle stukken (inclusief FIOD-dossier) terwijl uitstel van betaling was verleend. Rechtbank komt niet toe aan andere afloop-criterium. Geen beroep op rechtszekerheidsbeginsel, geen beperking in de tijd van arrest Italmoda. Weten of had moeten weten niet per handeling te bewijzen door verweerder, omdat dit bij de grote hoeveelheid transacties onmogelijk zou zijn. Alle feiten en omstandigheden worden samen bezien om te beoordelen of voldoende objectieve gegevens voorhanden zijn. Wetenschap van een ondernemer bij een bepaalde verkoper werkt door naar andere transacties met die verkoper. Rechtbank oordeelt dat verweerder het bewijs heeft geleverd, zodat de voorbelasting terecht is gecorrigeerd. ImmateriŽle schadevergoeding toegekend.
Recht.nl artikelBTW-fraude: aantonen per handeling? (22-08-2017)
De bewijslast dat sprake is van btw-fraude en dat de ondernemer dit wist of had moeten weten rust op de inspecteur. Dit 'wist of had moeten weten' moet worden vastgesteld aan de hand van objectieve gegevens. Dat dient de inspecteur volgens diezelfde arresten per handeling aan te tonen. De bewoordingen 'per handeling' en 'aantonen' laten geen ruimte voor enige andere interpretatie. Of toch wel?
> Btw-fraude: aantonen per handeling? (Carlijn van Dijk, Jaeger Advocaten)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:660 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:2041 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:2455 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2077 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2006:446 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2664 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:28 ★★