Rechtbank Gelderland, 04-08-2017 / AWB - 16 _ 4133


ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4118
Datum04-08-2017
InhoudsindicatieOmzetbelasting. Onderwijsvrijstelling van artikel 11, eerste lid en onderdeel o, ten tweede, van de Wet OB. Wat valt onder de term afnemen van examens, zoals opgenomen in artikel 8, tweede lid, Uitvoeringsbesluit omzetbelasting? Een besloten vennootschap, die geen onderwijsinstelling is, verricht examendiensten, die bestaan uit het ontwikkelen van examens en het nakijken en verwerken ervan. Zij neemt de examens (Nederlands als tweede taal) niet zelf af. Dit gebeurt door DUO, die daarvoor de onderwijsvrijstelling hanteert. Niet alle deelnemers aan de examens volgen voorafgaand vrijgesteld onderwijs. De rechtbank oordeelt dat de examendiensten die de besloten vennootschap verricht, niet vallen onder het begrip afnemen van examens. Ook ziet zij geen reden om dit begrip ruimer uit te leggen. Voorts stelt zij vast dat niet aannemelijk is gemaakt in hoeverre sprake is van examens die volgen op voorafgaand vrijgesteld onderwijs, zodat ook daarom geen aanspraak kan worden gemaakt op de onderwijsvrijstelling.
Gerelateerd ECLI:EU:C:2007:343 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:6767
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:BZ7951
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4127